Hanstholm Skoles legepatrulje 

Vi har konstateret at børns leg har ændret sig. Børn har brug for at lege lege, som udvikler og stimulerer fantasien og den sociale adfærd. Legen må også gerne sikre, at børnene er fysisk aktive – hver dag – på et rimeligt niveau. Meget af børns leg i dag, foregår i rammer og på måder, som ikke stimulerer det fysiske eller det sociale.

Legepatruljens formål er, med fokus på glæde og udfoldelse, at udvikle vores elevers interesse for organiseret og spontan leg, ved at skabe fysisk aktivitet i frisk luft for alle børn i frikvartererne gennem leg og bevægelse.

Legepatruljen er initiativtager til en række aktiviteter, som kan inspirere skolens yngste børn til øget fysisk aktivitet.

Det handler bl.a. om at

Sætte gang i legeaktiviteterne i frikvartererne for SOI.

Dette er en aktivitet hvor ældre elever (5 – 6 – årg) er igangsættere for yngre elever omkring aktiviteter i frikvartererne. De ældre elever er forbilleder for deres yngre skolekammerater, det styrker bevidstheden om fysisk aktivitet og glæden ved at lege sammen hos de yngre elever. Forløbet udvikler også sociale kompetencer – både hos de yngre elever, som modtager noget fra nogle andre børn  - og fra de lidt ældre hvor  rollen som igangsættere er stimulerende og udviklende.

Legepatruljen modtager instruktion og daglig sparring fra en lærer (pt. Mette Frøkjær) i forhold til legepatruljens aktiviteter..

Læs mere om legepatruljer på landsplan