SSP-samarbejdet.


SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet.


 

SSP’s opgave handler meget om, at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.


 

Det er et mål for SSP arbejdet, at der samarbejdes for at afhjælpe og afdække årsager til, at børn og unge begår kriminalitet.

Der gøres en stor indsats for, at børn og unge med særlige behov gennem tværfaglig og koordineret hjælp skal sættes i stand til at opnå de samme muligheder for personlig udvikling og udfoldelse som deres jævnaldrende.


Der er to SSP- lærere tilknyttet Hanstholm Skole, og de kan hjælpe og rådgive dig, hvis du f.eks.:
- Har mistanke om, at dit barn kunne være indblandet i kriminalitet.
- Er utryg ved at dit barn hænger ud om aftenen f.eks. på stationen.
- Er bekymret over dit barns venner og omgangskreds.
- Opdager at dit barn udsættes for mobning eller trusler f.eks. via nettet eller sms.
- Ved noget om dit barns venner, som du synes forældrene bør vide, men du ikke
selv har lyst til at konfrontere dem med.
- Har mistanke om, at dit barn ryger hash eller andre illegale stoffer.

Du er altid velkommen til at ringe til skolen og tale med en SSP’er.
Hvis du er bekymret, er det absolut en god idè at henvende sig.
Henvendelserne bliver
ikke registreret med mindre det aftales, og du har altid lov til blot at bede om en vejledende samtale.

Hanstholm Skoles SSP lærere er:

Mette Frøkjær

Søren Ottosen

Ud over socialforvaltningen og politiet samarbejder SSP medarbejderne også med andre instanser i Thisted Kommune, der arbejder med børn og unge.
Blandt andet ungdomsskolen, ungdomsklubberne, ungdomsvejledningen m.v.


 

- Gode links til mere information finder du her under.


 

SSP Thisted Kommune. http://www.thisted.dk/Institution/sspu.aspx


Kære forældre til en teenager (folder om dit barns skift fra grundskole til overbygningsskole)


Forældrenes kamp mod stoffer - det er sejt at sige nej

Netstof
Er en hjemmeside til unge om alkohol og stoffer. Her kan du finde fakta, muligheder for at stille spørgsmål og ung-til-ung-rådgivning.
Siden er lavet af amterne og kommunerne i fællesskab.
http://netstof.dk/www.netstof.dk

Det kriminalpræventive råd
En meget informativ side om kriminalitet og forebyggelse af bland andet vold, tyveri m.v.
www.crimprev.dk

Sikker chat
En god, informativ side om børn og chat på internettet. Bag siden står Det Kriminalpræventive Råd, Red Barnet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet.
http://www.sikkerchat.dk

Uge 40
Sundhedsstyrelsens informationsside om alkohol.
Siden er primært rettet mod forældre.
www.uge40.dk

Hopelinjen
Hopelinjen er en privat telefonrådgivnings- og henvisningslinje, der drives i et samarbejde mellem Alkoholpolitisk Landsråd, IOGT-Danmark, KFUMs Sociale Arbejde, Lamdsforeningen Lænken og Ring i Ring.
Desuden støttes den af Blå Kors.

Man kan altid ringe til Hopelinjen på tlf. 80330610.
www.hope.dk/linjen