Skolebiblioteket

Pædagogisk Servicecenter

Skolebiblioteket er et af de centrale og meget besøgte områder på skolen. Her løses dagligt mange forskelligartede opgaver bl.a. :

Skolebiblioteket er også et rart sted at være i frikvartererne for skolens elever, og her kan skolebiblioteket anvendes til ophold og hygge, ligesom stedets computere efter nærmere fastsatte regler kan anvendes til småspil, musik og kommunikation. 

Åbningstider

Skolebiblioteket er åbent hver dag 8.00 til 14.30

Skolebiblioteket kan kontaktes på Tlf. 9917 3587 
 
Søg på skolebiblioteket