Skolebøger

Engangsbøger (til at skrive i) og hæfter udleveres gratis på skolen.

Det er elevernes ansvar at disse er til rådighed i undervisningen. Ved bortkomst, kan eleverne købe nye på skolen.

 

Taskebøger

Taskebøger låner eleverne et skoleår af gangen. Af hensyn til holdbarheden er det vigtigt,

at de forsynes med bogbind, og at de transporteres forsvarligt i elevernes tasker. Det er elevernes og forældrenes ansvar at forsyne bøgerne med bogbind, men skolen stiller bogbind til rådighed.

 

Klassesæt

Ud over taskebøgerne har skolen en række klassesæt til rådighed. Ligesom klassesæt lånes hjem fra  centrale lagre.Disse klassesæt benyttes i undervisningen i kortere perioder, typisk 1 - 2 måneder.

Eleverne er personligt registrerede og ansvarlige for bøgerne. I tilfælde af mishandling

eller bortkomst af bøger, erstattes disse af hjemmet.

 

Biblioteksbøger

Til undervisning og til fritidslæsning kan eleverne låne bøger på skolebiblioteket. Eleverne er også her personligt registrerede og ansvarlige for bøgerne.